VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 01-12-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
3
3
0
4
4
0
3
8
7
2
6
4
0