VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 20-10-2021 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
1
1
2
2
3
5
0
10
8
0
7
10
3
5
0