VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 22-09-2021 20:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
3
0
1
0
1
2
13
0
11
10
12
5
12
0
6
5
6
0