VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 30-11-2022 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
1
0
14
5
3
0
0