VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 15-11-2023 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
2
4
0
2
39
15
3
3
5
8
0