VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 13-07-2016 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
1
1
0
1
0
2
0
10
16
3
11
2
2
2
2
0
0