VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 15-06-2016 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
1
1
0
1
0
9
0
5
0
0