VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 19-10-2016 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
5
6
0
0