VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 10-05-2017 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
0
6
4
3
2
0
0