VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 13-09-2017 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
1
1
0
5
0
3
8
2
2
2
2
2
3
2
5
8
8
6
0
0