VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 14-03-2018 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
3
1
1
1
0
1
0
2
7
0
0
0
0
0
2
2
0
4
3
3
0
0