VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte
Datum: 17-01-2018 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
3
0
3
11
3
2
0
0