VergaderingVergadering van Raadscommissie Samenleving en Inwoners
Datum: 23-02-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans
Griffier: P. Otten
0
0
1
1
0
1
0
1
2
2
0
4
3
4
8
3
0
0