VergaderingVergadering van Raadscommissie Samenleving en Inwoners
Datum: 10-05-2022 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
3
3
0
2
5
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0