Najaarsnota (tot 2013)

In de najaarsnota werd teruggeblikt op het begrotingsjaar en werd de stand van zaken weergegeven van hetgeen wel was uitgevoerd van de voornemens en wat (nog) niet gebeurd was in dit jaar.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten