Bezuinigingen - Kiezen met Visie

De gemeente Weert staat voor een belangrijke opgave. De veranderde rol van de gemeentelijke overheid, samen met noodzakelijke bezuinigingen, vragen om een kanteling.
In het document Kiezen met visie 2015 laten we zien wat onze visie is, waar staat Weert voor in deze maatschappij die zo snel verandert? En met die visie, gaan we kiezen. Wat doen we nog wel, omdat we het zo belangrijk vinden of omdat het wettelijk verplicht is? En wat doen we niet (meer)?
De keuzecatalogus 2015 van het college bevat een kritische beschouwing met duidelijke keuzes voor 2015-2018 en dient als voorstel van het college aan de raad.
De raad gaat in de periode van 20 mei 2015 tot en met 1 juli 2015 keuzes maken aan de hand van deze stukken. Deze keuzes vinden vervolgens hun financiële vertaling in de begroting voor 2016 en verdere jaren.

Agendapunten (5)

Documenten (15)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten