Bezuinigingen - Kiezen met Visie

In 2015 stond de gemeente Weert voor een grote bezuinigingsopgave. In het document Kiezen met visie 2015 is aangegeven wat de visie van de gemeente is op waar Weert voor staat in de snel veranderende maatschappij. En op basis van die visie is gekozen wat doen we nog wel, omdat we het belangrijk vinden of omdat het wettelijk verplicht is en wat doen we niet (meer)?

De keuzecatalogus 2015 van het college bevatte een kritische beschouwing met duidelijke keuzes voor 2015-2018 en diende als voorstel van het college aan de raad.

De raad heeft in 2015 keuzes gemaakt aan de hand van deze stukken. Deze keuzes vonden vervolgens hun financiële vertaling in de begroting voor 2016 en verdere jaren.

Agendapunten (5)

Documenten (15)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten