Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Thema

Thema

De Rekenkamer is een orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. De Rekenkamer bestaat uit twee externe leden, één voorzitter en één lid.


Vergaderingen
De Rekenkamer heeft besloten in beginsel in beslotenheid te vergaderen en in elke vergadering te bepalen of en zo ja welke informatie openbaar wordt gemaakt. Indien daartoe aanleiding bestaat kan worden besloten in openbaarheid te vergaderen. Agenda´s en verslagen van de Rekenkamer zijn niet openbaar, daarom vindt u deze hier niet.

Bij behandeling van een onderzoeksthema in de informatiebijeenkomst, commissie- of raadsvergadering zal het betreffende agendapunt worden gekoppeld aan dit themadossier. Deze agendapunten kunt u hieronder bekijken.


Documenten
De jaarverslagen, onderzoeksthema´s, onderzoeksstappen en onderzoeksrapporten zijn wel openbaar en ziet u hieronder weergegeven.

Agendapunten

Documenten

Documenten

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.