Vademecum raad Weert

Er is een aantal wetten, verordeningen en regelingen dat het reilen en zeilen van de raad als orgaan betreft. Te denken is hierbij aan het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad en van de raadscommissies, de regelingen op het gebied van de rechtspositie van de raad, de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning, de Verordening op de Rekenkamer, de Verordening op de auditcommissie, de Verordening voor de vertrouwenscommissie voor de burgemeesters(her)benoeming), de financiële beheers- en controleverordeningen, de Verordening op het onderzoeksrecht, de referendumverordening, de Verordening op het burgerinitiatief, etc.

Voorheen ontvingen de raadsleden bij aanvang van de raadsperiode een papieren boekje met daarin de op hen toepasselijke regelingen, het zgn. vademecum. Onderhavig themadossier is de digitale variant daarvan. De raads- en commissieleden en de leden van het college van Burgemeester en Wethouders kunnen na inloggen de stukken hier inzien.

Derden kunnen gebruik maken van de officiële website waarop de regelgeving van de gemeente Weert wordt gepubliceerd:

www.weert.nl/verordeningen.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (23)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten