Werken aan Weert 2030

De gemeenteraad heeft op 5 juni 2019 de bestuursopdracht vastgesteld ‘Werken aan Weert 2030: Strategische visie van een gemeente met ambitie’.

Het besluit om nu te starten met de ontwikkeling van een maatschappelijk breed gedragen toekomstvisie, is genomen in het programma 'Weert koerst op verbinding' (2018-2022). De laatst vastgestelde toekomstvisie en -nota dateren van respectievelijk 2005 en 2015. De wereld is veranderd, we zijn als maatschappij, als mensen en ook als gemeente veranderd. Hoog tijd dus voor een aangescherpte toekomstvisie.

Werken aan Weert 2030
Daarom zijn we gestart met het project `Werken aan Weert 2030’, een kijkje op de wereld van morgen. We werken aan een alles overkoepelende visie die onze koers of richting aangeeft. Die koers moeten we scherp krijgen, zodat we allemaal op één lijn zitten en met z’n allen weten waar we naartoe gaan. Dat doen we niet alleen. Juist niet. Die koers gaan we samen uitstippelen. Samen met mensen die daaraan een bijdrage willen leveren. Inwoners, ondernemers, jongeren, ouderen, maatschappelijke partners. Meedenkers, friskijkers én dwarsdenkers. Mensen uit de Weerter samenleving én daarbuiten die met ons een doorkijk willen maken naar Weert in het jaar 2030 en daarna.

Koers uitstippelen
De strategische visie Weert 2030 is het kompas voor heel wat gemeentelijke plannen in de komende jaren. Het geeft richting. Dit kompas bestaat niet alleen uit een stip op de horizon - hoe zien we Weert in 2030 idealiter voor ons? - er komt ook een concreet uitvoeringsplan hoe we dat gaan realiseren. Het uiteindelijke doel is dat alle inspanningen leiden tot een Weert 2030 zoals wij dat samen voor ogen hebben.

Het bouwproces van de visie
Op basis van alle verzamelde informatie (onze bouwstenen) gaat de gemeente Weert die strategische visie ontwerpen. Eind 2020 wordt deze visie door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 wordt de visie dan gelanceerd en starten de bijbehorende activiteiten om tot het geschetste toekomstbeeld te komen.

Agendapunten (2)

Documenten (14)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten