mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Naam: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

voorzitter Actief sinds 25 mei 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575000

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.
 

Gerelateerd aan het burgemeestersambt:

1.    Lid van het Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord (onbezoldigd);

2.    Lid van het bestuur van ICT NML (onbezoldigd);

3.    Lid AB Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);

4.    Voorzitter basiseenheid politie Weert (onbezoldigd);

5.    Lid VNG commissie College Arbeidszaken (onbezoldigd);

6.    Lid Kamer Inclusieve Arbeid (inclusief onderhandelaar CAO SW en CAO Aan de Slag)  (onbezoldigd).

7.        Regionaal portefeuillehouder Landelijke Regietafel Mensenhandel Regio Limburg (onbezoldigd);

 

 Niet gerelateerd aan het burgemeestersambt:

1.    Penningmeester / vice-voorzitter Bestuurdersvereniging CDA (onbezoldigd);

2.    DGA Wijust Beheer BV (onderneming is stilgelegd);

3.    DGA Wijust BV (onderneming is stilgelegd);

4.    Ere-President / Voorzitter Samenwirkende Limburgse Vasteloavensvereniginge (SLV) (onbezoldigd);

5.    Vice-President NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft te Köln) (onbezoldigd);

6.    Voorzitter landelijke projectgroep versterking lokale rekenkamers (BZK) (bezoldigd);

7.    Gecertificeerd commissaris / toezichthouder RCBM (onbezoldigd);

8.    Peers Netwerk Weerbaar Bestuur (onbezoldigd);

9.    Lid Rotary Weert (onbezoldigd);

10.  Erelid van Sociëteit Amicitia te Weert (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Agendacommissie
  • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Fractievoorzittersoverleg
  • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Gemeenteraad
  • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, Raadscommissie Middelen & Bestuur
  • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, College van B&W
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens