mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Naam: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

burgemeester, College van B&W
voorzitter, Gemeenteraad
voorzitter, Presidium
voorzitter, Agendacommissie
voorzitter, Fractievoorzittersoverleg
burgemeester, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
burgemeester, Raadscommissie Middelen & Bestuur
r.vlecken@weert.nl
burgemeester Actief sinds 25 mei 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575000

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het burgemeestersambt:

 1. Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringdienst Limburg Noord (onbezoldigd);
 2. Lid van het bestuur van ICT Noord- en Midden Limburg (onbezoldigd);
 3. Lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
 4. Voorzitter basiseenheid politie Weert (onbezoldigd);
 5. Vertegenwoordiger namens VNG bij het College voor Arbeidszaken (onbezoldigd);
 6. Voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) (inclusief voorzitter / onderhandelaar CAO SW en CAO Aan de Slag) (onbezoldigd);
 7. Voorzitter SBCM (Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid) (onbezoldigd);
 8. Regionaal portefeuillehouder Landelijke Regietafel Mensenhandel Regio Limburg (onbezoldigd).

Niet gerelateerd aan het burgemeestersambt:

 1. Penningmeester / vice-voorzitter Bestuurdersvereniging CDA (onbezoldigd);
 2. DGA Wijust Beheer BV (onderneming is stilgelegd);
 3. DGA Wijust BV (onderneming is stilgelegd);
 4. Ere-President / Voorzitter Samenwirkende Limburgse Vasteloavensvereniginge (SLV) (onbezoldigd);
 5. Vice-President NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft te Köln) (onbezoldigd);
 6. Voorzitter landelijke projectgroep versterking lokale rekenkamers (BZK) (bezoldigd);
 7. Peers Netwerk Weerbaar Bestuur (onbezoldigd);
 8. Lid Rotary Weert (onbezoldigd);
 9. Erelid van Sociëteit Amicitia te Weert (onbezoldigd);
 10. Waarnemer KNVB Amateurvoetbal (onbezoldigd);
 11. Voorzitter Raad van Advies van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) (m.i.v. 1 juli 2023; beperkt tijdsbeslag; bezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, College van B&W
 • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Gemeenteraad
 • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Presidium
 • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Agendacommissie
 • Actief sinds 25 mei 2021 voorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • Actief sinds 25 mei 2021 burgemeester, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2022

 • 18 mei 2022 - 23 jun. 2022 commissievoorzitter, Raadscommissie Ruimte & Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens