Bestuurlijk Informatie Systeem gemeente Weert

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Welkom in het Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Weert

Wij willen u als inwoner van de gemeente Weert graag betrekken bij alles wat er gebeurt in uw woonplaats. Samen maken we de gemeente Weert immers tot een prettige en veilige plek om te wonen! Daarom informeren we u graag over wie we zijn, wat we doen en wat ons inspireert.

Organisatie

U treft hier informatie aan over de gemeenteraad, de raadscommissies, de andere overlegorganen van de gemeenteraad, het college van B&W, de collegeadviescommissies en de Rekenkamer, maar ook over de raadsleden, de raadsfracties, de commissieleden en de griffie.

Vergaderingen

In dit Bestuurlijk Informatie Systeem treft u o.a. de agenda’s en vergaderstukken aan van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies (Samenleving & Inwoners - Middelen & Bestuur en Ruimte & Economie) en de informatiebijeenkomsten. 

Ook is hier het vergaderschema te bekijken. De agenda’s van de collegeadviescommissies (Welstand en Cultuurhistorie) treft u hier eveneens aan.

Beeld en Geluid

U kunt de commissievergaderingen live beluisteren en de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid. Ga naar Vergaderingen en klik op de betreffende vergadering om de opname te bekijken of te beluisteren. Na de vergaderingen kunt u de geluids- en videofragmenten ook nog per vergadering terugvinden.

Via het televisiekanaal van WeertFM en op http://www.weertfm.nl/ kunt u de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid. 

College van B&W

De vergaderingen van het college van B&W zijn niet openbaar, maar na vaststelling kunt u de openbare besluitenlijsten en de bijbehorende collegebesluiten per B&W-vergadering inzien.

Documenten

Hier vindt u verschillende documenten, zoals het vergaderschema, de besluitenlijsten van de raad, de moties, de amendementen, de artikel 40 RvO-brieven, de lijsten van aan de raad gerichte brieven, de ter inzage liggende stukken (TILS) en de informatie in de digitale leeszaal.

Thema’s

Als thema zijn o.a. de financiële stukken, de verordeningen en regelingen die de raad zelf betreffen, stukken over de omgevingswet en de documenten van de Rekenkamer van Weert in te zien. 

Abonnement

Blijf op de hoogte! U kunt zich abonneren op het E-mail abonnement, dat de mogelijkheid biedt u op de hoogte te stellen van de laatst toegevoegde documenten in het Bestuurlijk Informatie Systeem.

Vergaderingen