Bestuurlijk Informatie Systeem gemeente Weert

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Welkom in het Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Weert

Wij willen u als inwoner van de gemeente Weert graag betrekken bij alles wat er gebeurt in uw woonplaats.
Samen maken we de gemeente Weert immers tot een prettige en veilige plek om te wonen!
Daarom informeren we u graag over wie we zijn, wat we doen en wat ons inspireert.

Organisatie

U treft hier informatie aan over het college van B&W met de collegeadviescommissies en daarnaast de gemeenteraad met o.a. de raadsleden, de raadsfracties, de commissieleden, de griffie en de rekenkamerleden.

Vergaderingen

In dit Bestuurlijk Informatie Systeem treft u o.a. de agenda’s aan van de informatiebijeenkomsten en de vergaderingen van de raadscommissies (Bedrijfsvoering-Inwoners en Ruimte) en de gemeenteraad. Bij de vergaderingen kunt u per agendapunt de onderliggende bestanden bekijken.
Ook is hier het vergaderschema te bekijken.
De agenda’s van de collegeadviescommissies (Welstand en Cultuurhistorie) treft u hier ook aan.

Beeld en Geluid

Vanaf 2016 kunt u de commissievergaderingen live beluisteren en de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid. Ga naar Vergaderingen en klik op de betreffende vergadering om de opname te bekijken of te beluisteren. 

Via het televisiekanaal van WeertFM en op http://www.weertfm.nl/ kunt u de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid. Via “uitzending gemist” en vervolgens “TV-raadsvergaderingen” op http://www.weertfm.nl/ zijn de raadsvergaderingen vanaf maart 2014 in beeld en geluid terug te zien (behalve 25 februari 2015, 5 oktober 2015, 21 juli 2016, 23 november 2016, 21 december 2016, 22 februari 2017, 17 mei 2017 en 15 juni 2017).

College van B&W

De vergaderingen van het college van B&W zijn niet openbaar, maar na vaststelling kunt u de openbare besluitenlijsten en de bijbehorende collegebesluiten per B&W-vergadering inzien.

Documenten

U kunt ook verschillende documenten inzien, zoals het vergaderschema, de raadsnotulen, de moties, de amendementen, de artikel 40 brieven, de lijsten van aan de raad gerichte brieven, de ter inzage liggende stukken (TILS) en de informatie in de digitale leeszaal.
Onder “Overige documenten” kunt u o.a. de adressenlijst, het coalitieprogramma, portefeuilleverdeling B&W, burgerpeilingen en informatie over burgerparticipatie vinden.

Thema’s

Als thema zijn o.a. de financiële stukken, het vademecum, de stukken m.b.t. de bezuinigingen, de voortgangsrapportages en overzichten van projecten, stukken van Weert 600 jaar stad en de documenten van de Rekenkamer van Weert in te zien.

Abonnement

Blijf op de hoogte! U kunt zich abonneren op het E-mail abonnement, dat de mogelijkheid biedt u op de hoogte te stellen van de laatst toegevoegde documenten in het Bestuurlijk Informatie Systeem.

Vergaderingen