Organisatie

Spring naar

Leden

Fracties

Weert Lokaal

Weert Lokaal
17 leden, 12 zetels

DUS Weert

DUS Weert
8 leden, 6 zetels

VVD

VVD
8 leden, 5 zetels

CDA

CDA
6 leden, 4 zetels

D66

D66
5 leden, 2 zetels

PvdA

PvdA
3 leden, 1 zetel

GroenLinks

GroenLinks
3 leden, 1 zetel

Bestuur & Organisatie

College van B&W

College van B&W
7 leden

Gemeenteraad

Gemeenteraad
41 leden, 31 zetels
Leden van Gemeenteraad
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
J. (Jaimie) Briels raadslid
H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert raadslid
J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
G.D. (Gerard) Knoop raadslid
M. (Miel) Koolen raadslid
A.C. (Ton) van de Kruijs raadslid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
F.H.G.M. (Eric) Mertens raadslid
P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers raadslid
drs. P.H. (Paul) Spruijt raadslid
H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans raadslid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier

Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg
10 leden

Griffie

Griffie
4 leden

Rekenkamer Weert

Rekenkamer Weert
2 leden

Agendacommissie

Agendacommissie
11 leden

Sprekersplein

Sprekersplein
2 leden

Commissies

Auditcommissie

Auditcommissie
7 leden

Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie
5 leden

Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie
7 leden

Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Raadscommissie Samenleving & Inwoners
46 leden
Leden van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissievoorzitter
J. (Jaimie) Briels plv. commissievoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
A.C. (Ton) van de Kruijs commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
F.H.G.M. (Eric) Mertens commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
M. (Malika) Zaâboul commissielid
P.A.W. (Paul) Otten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder

Raadscommissie Ruimte & Economie

Raadscommissie Ruimte & Economie
45 leden
Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissievoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
R. (Rens) Broods commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
A.C. (Ton) van de Kruijs commissielid
W.H. (Werner) Kupers commissielid
F.M.W.M. (Fer) Kurvers commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
S. (Sara) Latrache commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
F.H.G.M. (Eric) Mertens commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
B. (Bas) Schoenmaker commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
J. (Jeroen) Weekers commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
P.J.A. (André) van Beerendonk commissiegriffier
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder

Raadscommissie Middelen & Bestuur

Raadscommissie Middelen & Bestuur
44 leden
Leden van Raadscommissie Middelen & Bestuur
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
A.C. (Ton) van de Kruijs commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
F.H.G.M. (Eric) Mertens commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
M. (Malika) Zaâboul commissielid
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Historie

Fracties

Weert Lokaal

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Agendacommissie

Commissies

Auditcommissie

Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Raadscommissie Ruimte & Economie

Ophalen gegevens