Organisatie

Periode

Huidig

Fracties

Weert Lokaal

11 zetels
Bekijk pagina

DUS Weert

6 zetels
Bekijk pagina

VVD

5 zetels
Bekijk pagina

CDA

4 zetels
Bekijk pagina

D66

2 zetels
Bekijk pagina

PvdA

1 zetel
Bekijk pagina

GroenLinks

1 zetel
Bekijk pagina

Van de Loo

1 zetel
Bekijk pagina

Bestuur & Organisatie

College van B&W

Bekijk pagina

Gemeenteraad

31 zetels
Bekijk pagina
Leden van Gemeenteraad
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
J. (Jaimie) Briels raadslid
H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert raadslid
J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
G.D. (Gerard) Knoop raadslid
M. (Miel) Koolen raadslid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
P.R.J. (Piet) Scholten raadslid vanaf 25-01-2023
P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers raadslid
drs. P.H. (Paul) Spruijt raadslid
H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans raadslid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
A.P.P. (Aase) Wip raadslid vanaf 22-03-2023
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier

Fractievoorzittersoverleg

Bekijk pagina

Griffie

Rekenkamer Weert

Bekijk pagina

Sprekersplein

Bekijk pagina

Informatiebijeenkomst

Bekijk pagina

Agendacommissie

Bekijk pagina

Commissies

Auditcommissie

Bekijk pagina

Werkgeverscommissie

Bekijk pagina

Vertrouwenscommissie

Bekijk pagina

Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Bekijk pagina
Leden van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissievoorzitter
J. (Jaimie) Briels plv. commissievoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
O. (Olga) Giesendorf commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid vanaf 25-01-2023
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
A.P.P. (Aase) Wip commissielid vanaf 22-03-2023
M. (Malika) Zaâboul commissielid
P.A.W. (Paul) Otten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder

Raadscommissie Ruimte & Economie

Bekijk pagina
Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissievoorzitter vanaf 25-01-2023
P.R.J. (Piet) Scholten plv. commissievoorzitter vanaf 25-01-2023
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
R. (Rens) Broods commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
W.H. (Werner) Kupers commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P. (Petra) van Raaij commissielid vanaf 07-06-2023
B. (Bas) Schoenmaker commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid vanaf 25-01-2023
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
J. (Jeroen) Weekers commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
A.P.P. (Aase) Wip commissielid
Rob van Dooren commissielid-niet-raadslid vanaf 07-06-2023
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder

Raadscommissie Middelen & Bestuur

Bekijk pagina
Leden van Raadscommissie Middelen & Bestuur
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
O. (Olga) Giesendorf commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid vanaf 25-01-2023
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
A.P.P. (Aase) Wip commissielid vanaf 22-03-2023
M. (Malika) Zaâboul commissielid
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

2023

Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens

2018

Ophalen gegevens

2017

Ophalen gegevens

2016

Ophalen gegevens

2015

Ophalen gegevens

2014

Ophalen gegevens

2013

Ophalen gegevens

2012

Ophalen gegevens

2011

Ophalen gegevens

2010

Ophalen gegevens

2009

Ophalen gegevens

2008

Ophalen gegevens

2007

Ophalen gegevens

2006

Ophalen gegevens

2005

Ophalen gegevens

2004

Ophalen gegevens

2003

Ophalen gegevens

2002

Ophalen gegevens