Vertrouwenscommissie

Naam: Vertrouwenscommissie

 

De vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad bepaalt wie de burgemeester van een gemeente is.
Wanneer er een nieuwe burgemeester moet worden benoemd voert de raad gesprekken met de sollicitanten. Zodra de raad zijn keuze heeft gemaakt wordt deze in een zogenaamde aanbeveling kenbaar gemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Koning. Deze volgen doorgaans deze aanbeveling en benoemen de kandidaat die door de raad is uitgekozen. 

Als de termijn van een zittende burgemeester afloopt neemt de raad een besluit over diens herbenoeming. De raad bespreekt zijn eigen ervaringen met de burgemeester en voert een herbenoemingsgesprek met hem.
De raad kan ook informatie inwinnen bij personen die veel met de burgemeester te maken hebben. Ook in deze procedure stelt de raad een aanbeveling op, die aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Koning wordt gezonden. Zij nemen op basis daarvan een besluit over de herbenoeming van de burgemeester.

Met een burgemeester wordt ook jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd door de raad.

Omdat het niet handig is als de voltallige gemeenteraad, die bestaat uit 31 personen, gesprekken moet voeren in het kader van de hierboven genoemde procedures, stelt de raad daarvoor een commissie in.
Dit wordt de vertrouwenscommissie genoemd. Deze commissie bestaat uit raadsleden, meestal zijn dat de voorzitters van de fracties uit de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie bereidt de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor, houdt de functioneringsgesprekken met de burgemeester en bereidt de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor.

De vertrouwenscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffier, mevrouw M.H.R.M. Wolfs-Corten.

Contact

0495-575206

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens