mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

Naam: mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten

raadsgriffier, Gemeenteraad
raadsgriffier, Fractievoorzittersoverleg
raadsgriffier, Griffie
raadsgriffier, Agendacommissie
secretaris, Auditcommissie
secretaris, Werkgeverscommissie
secretaris, Vertrouwenscommissie
commissiegriffier, Raadscommissie Middelen & Bestuur
m.wolfs@weert.nl
raadsgriffier Actief sinds 01 okt. 2002 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575206

Nevenfuncties

 • bestuurslid griffierskring Noord- en Midden-Limburg (onbezoldigd) 
 • lid en plaatsvervangend coördinator digitale juridische vraagbaak (48 uurs-service) landelijke Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
 • lid van het hoofdstembureau, tevens centraal stembureau, van de gemeente Weert (onbezoldigd)
 • lid van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) (onbezoldigd)
 • juridisch consulent nazorg crisisorganisatie gemeente Weert (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 01 okt. 2002 raadsgriffier, Gemeenteraad
 • Actief sinds 01 okt. 2002 raadsgriffier, Fractievoorzittersoverleg
 • Actief sinds 01 okt. 2002 raadsgriffier, Griffie
 • Actief sinds 01 mrt. 2015 raadsgriffier, Agendacommissie
 • Actief sinds 25 feb. 2015 secretaris, Auditcommissie
 • Actief sinds 29 okt. 2014 secretaris, Werkgeverscommissie
 • Actief sinds 24 sep. 2014 secretaris, Vertrouwenscommissie
 • Actief sinds 01 sep. 2018 commissiegriffier, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2018

 • 01 sep. 2018 - 14 nov. 2018 commissiegriffier, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 09 jul. 2014 - 01 sep. 2018 commissiegriffier, Raadscommissie Ruimte
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens