Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

31 zetels
griffie@weert.nl

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt op grond waarvan het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de Begroting in november en van de Kadernota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast.

Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast.

Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. Bestuursbevoegdheden zijn bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en ontheffingen aan inwoners en bedrijven, het onderhouden van de openbare ruimte (het groen, de riolering, de gemeentelijke wegen), het beslissen op verzoeken om schadevergoeding of verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid.

De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft. Hoe dat gebeurt?
Onder meer door de jaarrekening (zeg maar het huishoudboekje) van de gemeente te controleren en vast te stellen. Maar raadsleden kunnen ook vragen stellen aan het college, een interpellatiedebat aanvragen of een eigen onderzoek uitvoeren (vergelijkbaar met een parlementaire enquête door een commissie uit de Tweede Kamer).
De raad heeft daarnaast ook een lokale rekenkamer ingesteld die onderzoek doet naar de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Aan de hand van de rapporten van de rekenkamer kunnen verbeterpunten worden doorgevoerd.

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door burgemeester Raymond Vlecken.
De eerste waarnemend raadsvoorzitter is de heer Pierre Sijben.
De tweede waarnemend raadsvoorzitter is mevrouw Carla Jacobs-Verstappen.

Voor meer informatie en documenten over de gemeenteraad klik op "Over de gemeenteraad". 

Hieronder kunt u de samenstelling van de gemeenteraad zien. Door op een van de personen te klikken, kunt u zijn of haar gegevens en eventuele nevenfuncties zien.

Contact

Als u een brief wilt sturen aan de gemeenteraad, richt deze dan aan:

Gemeenteraad Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Leden

Leden van Gemeenteraad

 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
  Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM
 2. P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
  Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben
 3. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
  Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen
 4. P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
  Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken
 5. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
  Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren
 6. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
  Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 7. J. (Jaimie) Briels raadslid
  Foto van J. (Jaimie) Briels
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
  Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters
 9. P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
  Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans
 10. dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert raadslid
  Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
  Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
  Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
  Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
  Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
  Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
  Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
  Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
  Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
  Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA
 20. G.D. (Gerard) Knoop raadslid
  Foto van G.D. (Gerard) Knoop
 21. M. (Miel) Koolen raadslid
  Foto van M. (Miel) Koolen
 22. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
  Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers
 23. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
  Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo
 24. P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
  Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols
 25. P.R.J. (Piet) Scholten raadslid
  Foto van P.R.J. (Piet) Scholten
 26. P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
  Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben
 27. drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers raadslid
  Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers
 28. drs. P.H. (Paul) Spruijt raadslid
  Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt
 29. H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
  Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD
 30. P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
  Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt
 31. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
  Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 32. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans raadslid
  Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans
 33. dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
  Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers
 34. A.P.P. (Aase) Wip raadslid
  Foto van A.P.P. (Aase) Wip
 35. drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
  Foto van drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
 36. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
  Foto van M.B. (Michèle) Ferrière
 37. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
  Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.
 38. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
  Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach
 39. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
  Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters
 40. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
  Foto van mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten
 41. P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier
  Foto van P.A.W. (Paul) Otten
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ophalen gegevens