M.B. (Michèle) Ferrière

Naam: M.B. (Michèle) Ferrière

m.ferriere@weert.nl
wethouder Actief sinds 02 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575209

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouders ambt: 

1. Lid bestuur Werkvoorzieningsschap Risse Groep (onbezoldigd);
2. Lid van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz (onbezoldigd);
3. Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
4. Lid van de stuurgroep Sociaal Domein Midden Limburg West (onbezoldigd);
5. Ambassadeur van de Beweging Limburg Positief Gezond (onbezoldigd).
6. Bestuurscommissie GGD Limburg Noord (onbezoldigd);
7. Bestuurscommissie WMO Limburg Noord (onbezoldigd);
8. Stuurgroep Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek (onbezoldigd);
9. Stuurgroep Expertteam Jeugd Midden Limburg (onbezoldigd);
10. Stuurgroep Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
11. Stuurgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
12. Stuurgroep Jeugdzorg Plus, Oost Brabant en Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
13. Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
14. Voorzitter Bestuurlijk Contractgesprekken Combinatie FIJN! Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie (onbezoldigd);
15. Voorzitter Bestuurlijk Strategie Overleg, Jeugd Segment 1 'Behandeling met verblijf en de verblijfsvervangende ambulante behandelingen' (onbezoldigd);
16. Lid stuurgroep Samenwerking Sociaal Domein Midden Limburg West & Midden Limburg Oost (onbezoldigd);
17. Voorzitter Bestuurlijk overleg Maatschappelijke Opvang Noord & Midden Limburg (onbezoldigd). 

Niet gerelateerd aan het wethouders ambt:

1. ZZP-er Trainer, coach en spreker (onderneming is stilgelegd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Weert Lokaal
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, College van B&W
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Gemeenteraad
 • Actief sinds 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie

2024

 • 02 jun. 2022 - 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 02 jun. 2022 - 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2022

 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens