M.B. (Michèle) Ferrière

wethouder Actief sinds 02 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575209

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouderambt: 

 1. Lid bestuur Werkvoorzieningsschap Risse Groep (onbezoldigd);
 2. Lid van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz (onbezoldigd);
 3. Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
 4. Lid van de stuurgroep Sociaal Domein Midden Limburg West (onbezoldigd);
 5. Ambassadeur van de Beweging Limburg Positief Gezond (onbezoldigd).
 6. Bestuurscommissie GGD Limburg Noord (onbezoldigd);
 7. Bestuurscommissie WMO Limburg Noord (onbezoldigd);
 8. Stuurgroep Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek (onbezoldigd);
 9. Stuurgroep Expertteam Jeugd Midden Limburg (onbezoldigd);
 10. Stuurgroep Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
 11. Stuurgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties, Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
 12. Stuurgroep Jeugdzorg Plus, Oost Brabant en Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
 13. Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Noord & Midden Limburg (onbezoldigd);
 14. Voorzitter Bestuurlijk Contractgesprekken Combinatie FIJN! Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie.
 15. Voorzitter Bestuurlijk Strategie Overleg, Jeugd Segment 1 'Behandeling met verblijf en de verblijfsvervangende ambulante behandelingen'.

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

 1. ZZP-er Trainer, coach en spreker (onderneming is stilgelegd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Weert Lokaal
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, College van B&W
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Gemeenteraad
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2022

 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens