Gast van de raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat u altijd welkom bent om een raadsvergadering bij te wonen. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat burgers weten waarover vergaderd wordt, nodigt de raad zelf ook voor elke vergadering een aantal burgers uit om een kijkje in de keuken te nemen.
Drie kwartier voor aanvang van de vergadering worden de genodigden (± 10 inwoners van de gemeente Weert die telkens willekeurig worden uitgenodigd) ontvangen door de burgemeester, twee raadsleden en de raadsgriffier (adviseur van de raad). Zij geven dan een korte toelichting op de vergadering en vertellen iets over de gemeente en de lokale politiek. Vanaf 19.30 uur kunnen de genodigden de vergadering bijwonen. Na de vergaderingen is er op een informele wijze, gelegenheid tot het stellen van vragen aan raadsleden en wethouders.
U kunt zichzelf ook aanmelden als gast van de raad. Ook groepen, zoals schoolklassen en verenigingen, kunnen zich hiervoor aanmelden.
De raad nodigt u dus uit om een raadsvergadering bij te wonen. Wilt u een keer als gast van de raad ontvangen worden? Meld u zich dan aan bij de raadsgriffie, tel. (0495) 575 000 of griffie@weert.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor een komende raadsvergadering.