Collegeadviescommissies

Er zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegeadviescommissies.
Op dit moment heeft de gemeente Weert zes collegeadviescommissies. Per commissie kunt u zien welke personen in de commissie zitten.

De vergaderingen van de collegeadviescommissies zijn niet openbaar, behalve die van de Monumenten-welstandscommissie en de Collegeadviescommissie Cultuurhistorie. Wel verschijnt na elke vergadering van een collegeadviescommissie het vastgestelde verslag. Met uitzondering van de Monumenten-welstandscommissie.

De openbare agenda’s zijn ook te raadplegen via Vergaderingen.

In het menu hiernaast aan de linkerzijde kunt u de informatie, agenda’s en verslagen van de verschillende collegeadviescommissies raadplegen.