Over de gemeenteraad

Hieronder vindt u de overige informatie en documenten over de gemeenteraad.
De algemene informatie en samenstelling van de gemeenteraad vindt u op de pagina Gemeenteraad.

Foto van de gemeenteraad van Weert d.d. 15 juni 2022 (Fotografie Irene van Wel)

Op 16 juni 2022 is bovenstaande foto genomen van de gemeenteraad van Weert met de voorzitter (burgemeester Vlecken) en griffier (mevr. Wolfs-Corten). Op de foto ontbreken de raadsleden Karin Duijsters, Evert Kneepkens en Peter Mols. (foto Irene van Wel).

Raadsvergaderingen

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis, in principe elke laatste woensdag van de maand. 

U kunt de commissievergaderingen live beluisteren en de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid.
Ga naar https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen en klik op de betreffende vergadering om de opname te bekijken of te beluisteren.

Hier vindt u ook de agenda’s voor de vergaderingen, de vergaderstukken en de besluitenlijsten met de ingediende moties en amendementen.

Ook via het televisiekanaal van WeertFM en op http://www.weertfm.nl/ kunt u de raadsvergaderingen live volgen, in beeld en geluid.

Via “uitzending gemist” en vervolgens “TV-raadsvergaderingen” op http://www.weertfm.nl/ zijn de raadsvergaderingen in beeld en geluid terug te zien.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie kent veel verschijningsvormen, zoals inspraak, participatie en interactief beleid.

In de gemeente Weert zijn er meerdere mogelijkheden om te participeren. Meer over de verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie kunt u lezen in de teksten onder:

Klik voor de documenten welke over burgerparticipatie gaan op documenten burgerparticipatie.

Documenten

Onder de knop “Documenten” kunt u de volgende bestanden van de gemeenteraad vinden:

Thema’s

Onder de knop “Thema’s” kunt u onder andere de volgende thema-dosiers vinden:

Contactgegevens en vergaderschema
Financiële stukken (begroting, jaarrekening, voorjaarsnota en najaarsnota)
Grip op regionale samenwerking
Omgevingswet
Raadwijzer
Rekenkamer Weert
Werken aan Weert 2030