Overzicht Notulen en besluitenlijsten Gemeenteraad

Van raadsvergaderingen worden notulen gemaakt. Dit zijn bijna woordelijke verslagen van hetgeen besproken is. Daarnaast wordt na elke raadsvergadering een besluitenlijst gemaakt. Hierin kunt u de voorstellen terugvinden en de besluitvorming die daarover heeft plaatsgevonden. Ook de ingediende moties en amendementen staan in de besluitenlijst, evenals de geluidsfragmenten van de raadsvergadering.

De vergaderingen van de gemeenteraad van Weert kunt u bekijken via “Vergaderingen”.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

download

Exporteren naar

PDF Excel