Vergaderschema

Jaarlijks wordt er een schema gemaakt met daarin de data van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies, informatiebijeenkomst, sprekersplein, agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg (FVO).
In het vergaderschema is de vergadercyclus van de gemeenteraad weergegeven.

Hieronder zijn de vergaderschema’s van 2021 te downloaden 

En hier zijn de vergaderschema’s van 2022 te downloaden: 

Ook is er een vergaderschema van de vergaderingen van de collegeadviescommissies Monumenten-Welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie.