Vergaderschema

Jaarlijks wordt er een schema gemaakt met daarin de data van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadscommissies, informatiebijeenkomst, sprekersplein, agendacommissie en het presidium. In het vergaderschema is de vergadercyclus van de gemeenteraad weergegeven.

Het Presidium heeft het vergaderschema voor 2024 vastgesteld.

Hier is het vergaderschema van 2024 te downloaden:


Ook is er een vergaderschema van de vergaderingen van de collegeadviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Weert.

Hier is het vergaderschema van 2024 te downloaden: