Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (11)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement Houtelingsweg 2A

Amendement-Houtelingsweg-2A.pdf PDF, 443.48 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement inburgering

Amendement-inburgering.pdf PDF, 435.08 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement GRP 2017-2021

Amendement-GRP-2017-2021.pdf PDF, 587.93 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 2.2 financiële verordening-programmaindeling

amendement-artikel-2-2-financiele-verordening-programmaindeling.pdf PDF, 445.75 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 3 financiële verordening-bedrijfsvoering

amendement-artikel-3-financiele-verordening-bedrijfsvoering.pdf PDF, 354.1 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 4.1 financiële verordening-aanbieding kadernota

amendement-artikel-4-1-financiele-verordening-aanbieding-kadernota.pdf PDF, 345.28 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 5.3 financiële verordening-prioriteiten

amendement-artikel-5-3-financiele-verordening-prioriteiten.pdf PDF, 339.51 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 5.6 financiële verordening-afwijkingen

amendement-artikel-5-6-financiele-verordening-afwijkingen.pdf PDF, 351.7 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 5.7 financiële verordening-begrotingswijzigingen

amendement-artikel-5-7-financiele-verordening-begrotingswijzigingen.pdf PDF, 348.22 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

amendement artikel 5.8 financiële verordening-subsidies

amendement-artikel-5-8-financiele-verordening-subsidies.pdf PDF, 341.42 KB

Metadata

Publicatie datum
07-06-2021
Laatst gewijzigd
01-01-1970 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar