Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W

Hier kunt u het Coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van het College van B&W downloaden.

In de Portefeuilleverdeling B&W van Weert 2018-2022 kunt u zien voor welke onderwerpen de betreffende portefeuillehouder (burgemeester en wethouders) verantwoordelijk is.

In het Coalitieprogramma Weert 2018-2022 leggen de raadsfracties die samen de coalitie vormen, op hoofdlijnen de doelstellingen voor deze raadsperiode vast.