Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W

Hier kunt u het Coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van het College van B&W downloaden.

In het Coalitieprogramma Weert 2018-2022 leggen de raadsfracties die samen de coalitie vormen, op hoofdlijnen de doelstellingen voor deze raadsperiode vast.

In de Portefeuilleverdeling B&W van Weert 2018-2022 kunt u zien voor welke onderwerpen de betreffende portefeuillehouder (burgemeester en wethouders) verantwoordelijk is.

LET OP! Met de benoeming van mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema tot waarnemend burgemeester van de gemeente Weert is de portefeuilleverdeling voor de taken van de burgemeester met ingang van 19 mei jl. tijdelijk gewijzigd.