Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W

Hier kunt u het Coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van het College van B&W downloaden.

In het Coalitieprogramma Weert 2018-2022 leggen de raadsfracties die samen de coalitie vormen, op hoofdlijnen de doelstellingen voor deze raadsperiode vast.

In de Portefeuilleverdeling B&W van Weert 2018-2022 kunt u zien voor welke onderwerpen de betreffende portefeuillehouder (burgemeester en wethouders) verantwoordelijk is.
LET OP! Naar aanleiding van de ziekmelding van burgemeester Heijmans is mevrouw C.C. (Ina) Leppink-Schuitema benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Weert. De portefeuilleverdeling voor de taken van de burgemeester is daarom met ingang van 19 mei jl. tijdelijk gewijzigd (zie hiervoor onderstaande tabel).

 

Onderwerp

Portefeuillehouder

Openbare orde en veiligheid
- Integrale veiligheid
- Veiligheidsregio

Regionale Samenwerking
- SML


Burgemeester
Burgemeester


Burgemeester

Openbare orde en veiligheid
- Handhaving


Facilitaire zaken


Burgemeester (Bibob)
Wethouder Van Eijk (coördinatie handhaving / horeca)

Wethouder Van Eijk

Personeel
- Personeel algemeen
- Organisatieontwikkeling


Burgemeester i.s.m. wethouder Sterk
Wethouder Sterk

Integriteit

Regionale samenwerking
- Keyport

Burgemeester


Wethouder Van den Heuvel

ICT
- Masterplan digitale transitie
- ICT NML


Wethouder Geelen
Wethouder Geelen