Ter inzage liggende stukken (TILS)

Hier vindt u de overzichten van de “ter inzage liggende stukken” (TILS). Dat zijn besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders met achterliggende stukken die nadrukkelijk ter kennis worden gebracht van de leden van de raad. Wanneer er behoefte is om TILS-stukken te bespreken, kunnen raadsleden hierover vragen stellen in de vergaderingen van de raadscommissies.

In de TILS-lijsten ziet u dat deze verbonden zijn aan de datum van de raadsvergadering die de raadscyclus uiteindelijk afsluit.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)