Financiële stukken

Vergaderingen
Bij behandeling van een financieel document in de informatiebijeenkomst, commissie- of raadsvergadering zal het betreffende agendapunt worden gekoppeld aan dit themadossier en kunt u deze hiernaast bekijken.

Documenten
Hier kunt u de bestanden inzien van de voorjaarsnota, najaarsnota, Jaarrekening, financiële tussenrapportages en de begroting. Hieronder volgt per soort document een korte toelichting.

 • Kadernota

 • Begroting
  De begroting is het 'spoorboekje' voor het gemeentelijk financiële beleid voor het komende jaar. Daarin staat welke plannen het college volgend jaar wil verwezenlijken, waarop men wil bezuinigen en wat alle maatregelen kosten.
  De Begroting Weert 2022 is ook online te bekijken via een eigen website, zie: https://weert.begroting-2022.nl/

 • Jaarrekening
  De jaarrekening is de verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De jaarrekening heeft dezelfde opzet als de begroting en geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente en het gevolgde financiële beleid in het afgelopen jaar.
  De Jaarrekening Weert 2020 is ook online te bekijken via een eigen website, zie: https://weert.jaarverslag-2020.nl/ 

 • Financiële tussenrapportage (vanaf 2014)

 • Tot 2013 - Voorjaarsnota en Najaarsnota. 
  In de voorjaarsnota werd teruggeblikt op wat was waargemaakt van de voornemens uit de begroting en werd er vooruitgeblikt naar het nieuwe begrotingsjaar.
  In de najaarsnota werd een tussentijdse opmaak van de balans weergegeven, of te wel wat is uitgevoerd van de voornemens en wat (nog) niet in dit jaar.

Agendapunten (15)

Documenten (61)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten