Rekenkamer Weert

De Rekenkamer is een orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. De Rekenkamer bestaat uit twee externe leden, één voorzitter en één lid.

Vergaderingen
De Rekenkamer heeft in beginsel het besluit genomen om in beslotenheid te vergaderen en in elke vergadering te bepalen of, en zo ja, welke informatie openbaar wordt gemaakt.

Agenda´s en verslagen van de Rekenkamer zijn niet openbaar, daarom vindt u deze hier niet.

Subthema’s
De jaarverslagen vindt u hier beneden onder het subthema Jaarverslagen. De  onderzoeksrapporten alsmede de presentaties, die de Rekenkamer daarover heeft gehouden, ziet u hieronder weergegeven onder het subthema Onderzoeken.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten