Raadwijzer

Hier vindt u de verordeningen en regelingen die het reilen en zeilen van de raad als orgaan betreffen. Ook zijn de interne afspraken en werkwijzen hier opgenomen alsmede formats voor het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Verder vindt u in dit themadossier de jaarplannen en -verslagen van de werkgeverscommissie griffie en van de griffie.

De raads- en commissieleden en de leden van het college van Burgemeester en Wethouders kunnen na inloggen de stukken hier inzien. Derden kunnen gebruik maken van de officiƫle website waarop de regelgeving van de gemeente Weert wordt gepubliceerd:

www.weert.nl/verordeningen.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (24)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten