Contactgegevens en vergaderschema

In dit themadossier vindt u de lijst met (email-)adressen en telefoonummers van de raadsleden, commissieleden, burgemeester en wethouders en de griffie. Voor de inwoners staan hier de openbare lijsten, voor de raads- en commissieleden en het college ook de niet-openbare gegevens. 

De lijst van verjaardagen is hier voor de raads- en commissieleden en de collegeleden in te zien. 

Ook staat in dit themadossier het actuele vergaderschema van de raad. Hierop vindt u de vergaderdata van de agendacommissie en het presidium, de informatiebijeenkomsten en het sprekersplein en de raadscommissies en de raad. Daarbij wordt ook aangegeven wanneer de vergaderstukken voor de betreffende vergadering beschikbaar komen.