Contactgegevens en vergaderschema

Contactgegevens
Bij documenten kunt u de lijst met contactgegevens van de raadsleden, de leden van de raadscommissies die geen raadslid zijn, de collegeleden en de griffie bekijken.

Vergaderschema gemeente Weert
Jaarlijks wordt er een schema gemaakt met daarin de data van de vergaderingen van de raad, de raadscommissies, informatiebijeenkomst, sprekersplein, agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg (FVO). In het vergaderschema is de vergadercyclus van de gemeenteraad weergegeven.
Bij documenten kunt u het vergaderschema van 2023 (in tekstweergave en kalenderweergave) bekijken.