Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de fysieke leefomgeving en moet zorgen voor het mooier, schoner én veiliger maken van die leefomgeving. Denk daarbij aan bouwwerken, infrastructuur, water en watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

De Omgevingswet vraagt om een heel andere denk- en werkwijze van overheden, inwoners, en bedrijven. Snel, persoonlijk, eenvoudig, betrokken, relevant, transparant, samenhangend en uitnodigend zijn daarbij de kernwoorden. Dat willen we bereiken door minder regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘Mag het wel?’.

De Omgevingswet zal - zoals het er nu naar uitziet - op 1 juli 2023 in werking treden.

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je alle belangrijk informatie over de Omgevingswet.

Ook staan in dit themadossiers relevante documenten over de omgevingswet.