Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de fysieke leefomgeving en moet zorgen voor het mooier, schoner én veiliger maken van die leefomgeving. Denk daarbij aan bouwwerken, infrastructuur, water en watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Door de Omgevingswet komen er minder regels en ontstaat er meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving staat centraal.

De Omgevingswet zal - zoals het er nu naar uitziet - op 1 januari 2024 in werking treden.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt u alle belangrijk informatie over de Omgevingswet.

In dit themadossier staan relevante documenten over de omgevingswet. Ook vindt u hier de vergaderstukken van de raadswerkgroep omgevingswet.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten