1. Kadernota

In de Kadernota legt de raad de beleidsmatige kaders vast. Het doel van de Kadernota is om op basis van de actuele situatie van dat moment en de (financiële) ontwikkeligen die in het verschiet liggen in een vroeg stadium richting te geven. De financiële uitwerking van de uitkomsten na besluitvorming door de raad over de Kadernota vindt plaats in de Begroting.