4. Tussenrapportages

In de financiële verordening van de gemeente Weert is bepaald dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de Begroting van het lopende boekjaar.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (21)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten