Informatiebijeenkomsten

Elke vergadercyclus wordt er een informatiebijeenkomst ingepland. Tijdens deze informatiebijeenkomsten kan het college de raad informeren over onderwerpen, die qua omvang en complexiteit niet in de reguliere bijeenkomsten passen. Het gaat om wederkerige informatie-uitwisseling tussen college en raad. De agendacommissie bepaalt of deze bijeenkomsten doorgang vinden.

Tijdens deze bijeenkomsten houdt de ambtelijke organisatie presentaties over onderwerpen waarover nog geen raadsvoorstel is opgesteld. De raad wordt vroegtijdig geïnformeerd over onderwerpen en projecten en kan het college al suggesties meegeven voor de uit te werken richting.

Voorzitter van de informatiebijeenkomst is mevrouw M. van den Bergh
Plaatsvervangend voorzitter van de extra informatiebijeenkomst is vacant .

De data waarop de komende informatiebijeenkomsten worden gehouden vindt u hier:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/Komende-vergaderingen/