Informatiebijeenkomsten

Elke vergadercyclus wordt er een informatiebijeenkomst of thema-avond ingepland. Tijdens deze bijeenkomsten kan het college de raad informeren over onderwerpen, die qua omvang en complexiteit niet in de reguliere bijeenkomsten passen. Het gaat om wederkerige informatie-uitwisseling tussen college en raad. De agendacommissie bepaalt of deze bijeenkomsten doorgang vinden.

Tijdens deze bijeenkomsten houdt de ambtelijke organisatie presentaties over onderwerpen waarover nog geen raadsvoorstel is opgesteld. De raad wordt vroegtijdig geïnformeerd over onderwerpen en projecten en kan het college al suggesties meegeven voor de uit te werken richting.

Alle raadsleden en commissieleden kunnen de informatiebijeenkomsten en de thema-avonden bijwonen.

Voorzitter van de informatiebijeenkomst is mevrouw M. van den Bergh
Plaatsvervangend voorzitter van de extra informatiebijeenkomst is de heer drs L. Heuvelmans

De data waarop de komende informatiebijeenkomsten worden gehouden vindt u hier:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/Komende-vergaderingen/