Raadscommissie Ruimte & Economie

Naam: Raadscommissie Ruimte & Economie

Er zijn 2 raadscommissies:
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B).

De raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) heeft het volgende taakveld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied, Landschap en Buitengebied, Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E).
De voorzitter van de commissie R&E is P.R.J. Scholten van de fractie DUS Weert.
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie R&E is de heer F.M.W.M. Kurvers van de fractie VVD. 
De commissiegriffier is mevrouw A.G.T. Konings.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Ruimte & Economie de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

 

Contact

Tel.: (0495) 575 265

Leden

Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie

 1. P.R.J. (Piet) Scholten commissievoorzitter
 2. F.M.W.M. (Fer) Kurvers plv. commissievoorzitter
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
 6. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
 7. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
 8. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
 9. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
 10. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 11. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
 12. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
 13. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
 14. M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
 15. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
 16. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
 17. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
 18. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
 19. M. (Miel) Koolen commissielid
 20. P.A.M. (Peter) Küsters commissielid
 21. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
 22. P.P.E. (Paul) Lempens commissielid
 23. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
 24. J.M.M. (Ruud) Meulen commissielid
 25. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
 26. P. (Petra) van Raaij commissielid
 27. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
 28. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
 29. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
 30. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
 31. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
 32. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
 33. J. (Jeroen) Weekers commissielid
 34. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
 35. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
 36. R. (Rob) van Dooren commissielid-niet-raadslid
 37. G.R.P.M. (Rob) Gerits commissielid-niet-raadslid
 38. A.G.T. (Anita) Konings-Maes commissiegriffier
 39. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
 40. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 41. Thomas van Gemert wethouder
 42. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 43. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 44. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Ophalen gegevens