Raadscommissie Ruimte & Economie

Naam: Raadscommissie Ruimte & Economie

Er zijn 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) heeft het volgende taakveld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied, Landschap en Buitengebied, Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E).
De voorzitter van de commissie R&E is P.R.J. Scholten van de fractie DUS Weert.
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie R&E is mevrouw I.F.A.J. Beenders-Van Dooren van de fractie DUS Weert. 
De commissiegriffier is mevrouw A.G.T. Konings.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Ruimte & Economie de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

 

Contact

Tel.: (0495) 575 265

Leden

Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie

 1. F.M.W.M. (Fer) Kurvers plv. voorzitter
 2. P.R.J. (Piet) Scholten commissievoorzitter
 3. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren plv. commissievoorzitter
 4. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
 5. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
 6. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
 7. J. (Jaimie) Briels commissielid
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
 9. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
 10. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
 17. M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
 18. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
 19. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
 20. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
 21. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
 22. M. (Miel) Koolen commissielid
 23. W.H. (Werner) Kupers commissielid
 24. F.M.W.M. (Fer) Kurvers commissielid
 25. P.A.M. (Peter) Küsters commissielid
 26. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
 27. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
 28. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
 29. P. (Petra) van Raaij commissielid
 30. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
 31. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
 32. drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
 33. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
 34. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
 35. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
 36. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
 37. J. (Jeroen) Weekers commissielid
 38. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
 39. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
 40. Rob van Dooren commissielid-niet-raadslid
 41. A.G.T. (Anita) Konings-Maes commissiegriffier
 42. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 43. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 44. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 45. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Ophalen gegevens