Raadscommissie Ruimte & Economie

Naam: Raadscommissie Ruimte & Economie

Er zijn 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) heeft het volgende taakveld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied, Landschap en Buitengebied, Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E).
De voorzitter van de commissie R&E is P.R.J. Scholten van de fractie DUS Weert.
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie R&E is mevrouw I.F.A.J. Beenders-Van Dooren van de fractie DUS Weert. 
De commissiegriffier is mevrouw A.G.T. Konings.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Ruimte & Economie de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

 

Contact

Tel.: (0495) 575 265

Leden

Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie

 1. P.R.J. (Piet) Scholten commissievoorzitter
  Foto van P.R.J. (Piet) Scholten
 2. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren plv. commissievoorzitter
  Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
  Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
  Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
  Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 6. J. (Jaimie) Briels commissielid
  Foto van J. (Jaimie) Briels
 7. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
  Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters
 8. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
  Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans
 9. dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
  Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert
 10. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
  Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet
 11. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
  Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans
 12. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
  Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen
 13. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
  Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx
 14. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
  Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans
 15. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
  Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen
 16. M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
  Foto van M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
  Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
  Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
  Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA
 20. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
  Foto van G.D. (Gerard) Knoop
 21. M. (Miel) Koolen commissielid
  Foto van M. (Miel) Koolen
 22. W.H. (Werner) Kupers commissielid
  Foto van W.H. (Werner) Kupers
 23. P.A.M. (Peter) Küsters commissielid
  Foto van P.A.M. (Peter) Küsters
 24. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
  Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers
 25. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
  Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo
 26. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
  Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols
 27. P. (Petra) van Raaij commissielid
  Foto van P. (Petra) van Raaij
 28. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
  Foto van P.R.J. (Piet) Scholten
 29. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
  Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben
 30. drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
  Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers
 31. drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
  Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt
 32. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
  Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD
 33. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
  Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt
 34. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
  Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 35. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
  Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans
 36. J. (Jeroen) Weekers commissielid
  Foto van J. (Jeroen) Weekers
 37. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
  Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers
 38. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
  Foto van A.P.P. (Aase) Wip
 39. Rob van Dooren commissielid-niet-raadslid
  Foto van Rob van Dooren
 40. A.G.T. (Anita) Konings-Maes commissiegriffier
  Foto van A.G.T. (Anita) Konings-Maes
 41. drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
  Foto van drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
 42. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
  Foto van M.B. (Michèle) Ferrière
 43. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
  Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.
 44. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
  Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach
 45. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
  Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Ophalen gegevens