Raadscommissie Ruimte & Economie

Naam: Raadscommissie Ruimte & Economie

a.van.beerendonk@weert.nl

Sinds 1 september 2018 zijn er 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) heeft het volgende taakveld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied,
Landschap en Buitengebied, Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E).
De tijdelijk voorzitter van de commissie R&E is vacant.
De commissiegriffier is de heer P.J.A. van Beerendonk.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Ruimte & Economie de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

 

Contact

Tel.: (0495) 575 440

Leden

Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissievoorzitter
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissievoorzitter
P.R.J. (Piet) Scholten plv. commissievoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
R. (Rens) Broods commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
A.C. (Ton) van de Kruijs commissielid
W.H. (Werner) Kupers commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
S. (Sara) Latrache commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
B. (Bas) Schoenmaker commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
J. (Jeroen) Weekers commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
A.P.P. (Aase) Wip commissielid
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Ophalen gegevens