drs. P.H. (Paul) Spruijt

Naam: drs. P.H. (Paul) Spruijt

p.spruijt@raadweert.nu
fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-10367832

Nevenfuncties

  • Ambtenaar gemeente Helmond (bezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens