Over het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagochtend. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. Vanzelfsprekend kunt u de besluitenlijsten met bijbehorende stukken op deze website raadplegen.

Samenstelling B&W

De partijen Weert Lokaal, VVD en SP leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, kunt u per persoon de contactgegevens zien en de portefeuille. 

Burgemeester:
        -
A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Wethouders:
        -
drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls (Weert Lokaal)
        - M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (Weert Lokaal)
        - drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk (VVD)
        - drs. P. (Paul) Sterk (  )
        - T.E.C. (Tessa) Geelen Msc. (CDA)

Gemeentesecretaris:
        -
G. (Bertus) Brinkman

College-BenW-2018-foto-Irene-van-Wel
College van burgemeester en wethouders, met van links naar rechts: gemeentesecretaris Bertus Brinkman, wethouder Wendy van Eijk, burgemeester Jos Heijmans (midden), wethouder Paul Sterk, wethouder Geert Gabriëls, wethouder Tessa Geelen en wethouder Martijn van den Heuvel (foto Irene van Wel).

Afspraak

Voor een eventuele afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Contactgegevens bestuurssecretariaat
Adres
:      Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000
E-mail:     gemeente@weert.nl


Let op! Formele reacties, zoals bijv. bedenkingen / zienswijzen of bezwaarschriften, dient u in de vorm van een ondertekende brief of fax te zenden aan:
College van B&W, gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert, fax: (0495) 541 554

Documenten

Onder de knop “Documenten” kunt u de volgende bestanden van het college van B&W vinden:

Onder de knop "Burgerparticipatie" kunt u de volgende bestanden van het college van B&W vinden: