Over het college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert normaliter iedere week op dinsdag. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. Vanzelfsprekend kunt u de besluitenlijsten met bijbehorende stukken op deze website raadplegen.

Samenstelling B&W

De partijen Weert Lokaal, VVD en CDA leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, kunt u per persoon de contactgegevens zien en de portefeuille. 

Burgemeester:
        -
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken

Wethouders:
        -
 M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (Weert Lokaal)
        - drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk (VVD)
        - T.E.C. (Tessa) Geelen Msc. (CDA)
 
       - drs. P. (Paul) Sterk (  )
        - ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo (Weert Lokaal)

Gemeentesecretaris:
        -
drs. M.J.M. (Myriam) Meertens

College-van-B-W-gemeente-Weert-2021-Smile-fotografie

Een foto van het college van B&W van de gemeente Weert van juli 2021.
V.l.n.r. wethouder W. van Eijk, wethouder P. Sterk, secretaris M. Meertens, burgemeester R. Vlecken, wethouder M. van den Heuvel en wethouder T. Geelen.

Afspraak

Voor een eventuele afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.

Contactgegevens bestuurssecretariaat
Adres
:      Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 575 000
E-mail:     gemeente@weert.nl

Let op! Formele reacties, zoals bijv. bedenkingen / zienswijzen of bezwaarschriften, dient u in de vorm van een ondertekende brief of fax te zenden aan:
College van B&W, gemeente Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert, fax: (0495) 541 554

Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde "Collegeadviescommissies".

Documenten

Onder de knop “Documenten” kunt u de volgende bestanden van het college van B&W vinden:

Onder de knop "Burgerparticipatie" kunt u de volgende bestanden van het college van B&W vinden: