Thomas van Gemert

wethouder Actief sinds 20 dec. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575209 

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Gerelateerd aan het wethouders ambt:

1. Lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);
2. Plv. lid van het bestuur ICT Noord- en Midden Limburg (onbezoldigd);
3. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (onbezoldigd);
4. Lid van het Platform Vitale Veehouderij (onbezoldigd);
5. Lid van het bestuurlijk overleg (BO) Plattelandscoalitie (onbezoldigd);
6. Lid Bestuurlijk Overleg Wonen Midden Limburg (onbezoldigd);
7. Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte Midden-Limburg (onbezoldigd);
8. Lid Bestuurlijk Overleg Limburg Centraal (onbezoldigd)


Niet gerelateerd aan het wethouders ambt:

1. Manager bij het Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen (politiek verlof, op dit moment onbezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 20 dec. 2023 wethouder, VVD
 • Actief sinds 20 dec. 2023 wethouder, College van B&W
 • Actief sinds 20 dec. 2023 wethouder, Gemeenteraad
 • Actief sinds 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
 • Actief sinds 21 dec. 2023 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie

2023

 • 15 jun. 2022 - 20 dec. 2023 lid, Vertrouwenscommissie
 • 01 sep. 2018 - 20 dec. 2023 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 01 sep. 2018 - 20 dec. 2023 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 01 sep. 2018 - 20 dec. 2023 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
 • 22 feb. 2017 - 20 dec. 2023 raadslid, Gemeenteraad
 • 22 feb. 2017 - 20 dec. 2023 fractielid en raadslid, VVD
 • 22 mrt. 2018 - 08 dec. 2023 fractievoorzitter en raadslid, VVD
 • 22 mrt. 2018 - 08 dec. 2023 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • 22 mrt. 2018 - 08 dec. 2023 fractievoorzitter, Agendacommissie
 • 22 mrt. 2018 - 08 dec. 2023 fractievoorzitter, Presidium

2022

 • 10 jun. 2020 - 29 mrt. 2022 plv. lid, Auditcommissie
 • 22 mrt. 2018 - 29 mrt. 2022 lid, Vertrouwenscommissie

2020

 • 30 mei 2018 - 10 jun. 2020 lid, Auditcommissie

2018

 • 22 feb. 2017 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte
 • 27 jan. 2016 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 27 jan. 2016 - 28 mrt. 2018 lid, Auditcommissie
 • 22 feb. 2017 - 21 mrt. 2018 raadslid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens