Raadscommissie Samenleving & Bestuur

Naam: Raadscommissie Samenleving & Bestuur

Er zijn 2 raadscommissies:

- raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B) en
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E)

De raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn, Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Regionale Samenwerking, ICT, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën, Organisatieontwikkeling.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties. 
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Bestuur (S&B).
Sinds februari 2020 vinden zijn commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur ondergebracht in de raadscommissie S&B. De vergaderingen van de commissie S&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Bestuur. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen. 

De voorzitter van de commissie S&B is de heer J. Briels van de fractie Weert Lokaal.
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie S&B is de heer A. Wip van de fractie DUS Weert.
De commissiegriffier is mevrouw T.A.M. Florack.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen'.

 

Contact

Tel.: (0495) 575 244

Leden

Leden van Raadscommissie Samenleving & Bestuur

 1. J. (Jaimie) Briels commissievoorzitter
 2. A.P.P. (Aase) Wip plv. commissievoorzitter
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
 6. J. (Jaimie) Briels commissielid
 7. G. (Glenn) van Dijk commissielid
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
 9. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
 10. O. (Olga) Giesendorf commissielid
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
 20. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
 21. M. (Miel) Koolen commissielid
 22. mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
 23. F.M.W.M. (Fer) Kurvers commissielid
 24. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
 25. P.P.E. (Paul) Lempens commissielid
 26. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
 27. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
 28. J.M.M. (Ruud) Meulen commissielid
 29. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
 30. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
 31. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
 32. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
 33. J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
 34. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
 35. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
 36. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
 37. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
 38. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
 39. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
 40. M. (Malika) Zaâboul commissielid
 41. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier
 42. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
 43. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 44. Thomas van Gemert wethouder
 45. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 46. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 47. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens