M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

Naam: M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.
 

Gerelateerd aan het wethouderambt:

1.    Lid bestuur Werkvoorzieningschap Risse Groep (onbezoldigd);

2.    Plv. lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);

3.    Voorzitter collegeadviescommissie Straatnaamgeving gemeente Weert (onbezoldigd);

4.    Lid van het Algemeen Bestuur Keyport en lid van het Dagelijks Bestuur (onbezoldigd);

5.    Lid van de Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) Limburg (onbezoldigd);

6.    Lid Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg (onbezoldigd).

7.    Lid Netwerkberaad SML (onbezoldigd).

 

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

1.    Beleidsmedewerker (intern accountant) bij sector CTRL van de Gemeente Eindhoven (terugkeergarantie, deze functie wordt tijdens het wethouderschap niet uitgeoefend; onbezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, College van B&W
 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, Gemeenteraad
 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, Weert Lokaal
 • Actief sinds 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • Actief sinds 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie

2018

 • 21 dec. 2016 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 21 dec. 2016 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Ruimte
 • 29 mrt. 2018 - 31 mei 2018 raadslid, Weert Lokaal

2017

 • 09 jul. 2014 - 22 feb. 2017 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 09 jul. 2014 - 22 feb. 2017 commissielid, Raadscommissie Ruimte

2016

 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 fractievoorzitter, Agendacommissie
 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 lid, Vertrouwenscommissie
 • 25 feb. 2015 - 21 dec. 2016 voorzitter, Auditcommissie
 • 09 jul. 2014 - 21 dec. 2016 raadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens