M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

Naam: M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.

m.van.den.heuvel@weert.nl
wethouder Actief sinds 21 dec. 2016 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575209

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouders ambt: 

1. Lid Bestuur werkvoorzieningen Risse Groep (onbezoldigd);
2. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);
3. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd);
4. Lid van het Algemeen Bestuur Keyport en lid van het Dagelijks Bestuur (onbezoldigd);
5. Lid Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg (onbezoldigd);
6. Lid Netwerkberaad SML (onbezoldigd);
7. Lid en vice-voorzitter Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (onbezoldigd);
8. Ambassadeur van Keyport meets regio in je rugzak (onbezoldigd);
9. Lid van de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en integratie (onbezoldigd); 
10. Voorzitter VNG portefeuilleoverleg Armoede en Schulden (onbezoldigd).

Niet gerelateerd aan het wethouders ambt: 

1. Beleidsmedewerker (intern accountant) bij sector CTRL van de Gemeente Eindhoven (terugkeergarantie, deze functie wordt tijdens het wethouderschap niet uitgeoefend; onbezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, Weert Lokaal
 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, College van B&W
 • Actief sinds 21 dec. 2016 wethouder, Gemeenteraad
 • Actief sinds 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
 • Actief sinds 02 jun. 2022 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie

2024

 • 01 sep. 2018 - 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 01 sep. 2018 - 21 feb. 2024 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie

2022

 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2018

 • 21 dec. 2016 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 21 dec. 2016 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Ruimte
 • 29 mrt. 2018 - 31 mei 2018 raadslid, Weert Lokaal

2017

 • 09 jul. 2014 - 22 feb. 2017 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 09 jul. 2014 - 22 feb. 2017 commissielid, Raadscommissie Ruimte

2016

 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 fractievoorzitter, Agendacommissie
 • 01 sep. 2016 - 21 dec. 2016 lid, Vertrouwenscommissie
 • 25 feb. 2015 - 21 dec. 2016 voorzitter, Auditcommissie
 • 09 jul. 2014 - 21 dec. 2016 raadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens