E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA

Naam: E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA

fractielid en raadslid, VVD
raadslid, Gemeenteraad
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-50621999

Nevenfuncties

  • Regional Sales & Bus. Dev. Mngr South America Parts DAF Trucks (bezoldigd);
  • Bestuurslid Thorbeckevereniging (onbezoldigd);
  • Lid Limburgse Scoutingcommissie VVD Regio Zuid (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, VVD
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens